Καλαμπόκι Pop Gold Butterfly

Ειδικά μελετημένο καλαμπόκι Αμερικάνικης προελεύσεως για έξτρα διόγκωση (1:46 – 1:48) και μεγαλύτερη περιεκτικότητα προϊόντος ανά δόση.

Διάθεση: Σάκοι 22.7kg

Related Products

CRETORS Econo Merchant
CRETORS Econo Merchant
Διαστάσεις: 58 X 73 X 93cm, 50.40Kg
CRETORS Diplomat 32oz
CRETORS Diplomat 32oz
Διαστάσεις: 73 X 93 X 123cm, 78.75Kg
CRETORS Goldrush
CRETORS Goldrush
Διαστάσεις: 38 X 51 X 70cm, 19.80kg